رفتن به محتوای اصلی
Kooshkan Contact Image

Contact Detials

آدرس: زنجان - شهرک صنعتی شماره یک - خیابان سهروردی

 

کد پستی: ‫‪۴۵۳۳۱۴۴۶۴۹‬‬ ‫‪

 

تلفن: ‫‪+۹۸(۲۴)۳۲۲۲۱۱۰۰-۵‬‬

 

فروش: ‫‪+۹۸(۲۴)۳۲۲۲۱۴۰۰ --- +۹۸(۲۴)۳۲۲۲۱۴۲۳

 

فکس: ‫‪+۹۸(۲۴)۳۲۲۲۱۱۰۶‬‬ --- ‫‪+۹۸(۲۴)۳۲۲۲۱۴۰۱‬‬

 

ایمیل شرکت: ‫‪info@kooshkan.ir‬‬

 

ایمیل فروش: ‫‪sales@kooshkan.ir

 

Contact Form

Google map specifications