رفتن به محتوای اصلی

‫هسته‬

هسته
ساختار هسته ترانسفورماتور از ورقهاي سيليکوني نورد سرد تشکيل شده است که ضخامت اين ورقها ۳/۰ يا ۲۷/۰ ميلي متر ميباشد.

به منظور ايجاد مقاومت بين ورقها در برابر عبور شار و در نتيجه کاهش جريان گردابي ، هر دو طرف اين ورقها با پوشش عايقي مخصوص پوشيده شده است.
براي انتخاب بهترين مسير عبور شار خصوصا در محل اتصال يوغ و ساقها و حصول بالاترين چگالي شار مغناطيسي (از ۶/۱ تا ۷/۱ تسلا) با بهره گيري از دستگاههاي تمام خودکار ، زاويه برش در محل اتصالات  ۴۵ درجه و برش و سوراخکاري ورقها با بالاترين دقت صورت مي گيرد و در نهايت با استفاده از چينش Step-Lap ، اطمينان کافي از استقامت هسته جهت نگهداري بوبين ها و مقاومت در برابر نيروهاي اتصال کوتاه حاصل مي گردد.

مهمترين مزاياي هسته چيني  به روش Step-Lap  عبارتند از :


     -     کاهش درصد جريان بي باري در حدود ۳۰%
     -     کاهش تلفات بي باري در حدود۱۰%
     -     کاهش ميزان صدا