رفتن به محتوای اصلی
kooshkan Product page top image

محصولات

ترانسفورماتور يكسو ساز

در سيستم هاي حفاظت کاتدي با روش تزريق جريان ، به منظور تزريق جريان الکتريکي به سازه هاي تحت حفاظت از ترانسفورماتور رکتيفاير استفاده مي شود.اصول کار ترانسفورماتور رکتيفاير يکسو کردن برق متناوب ورودي ، تزريق و تثبيت جريان به سازه تحت حفاظت مي باشد.
ترانسفورماتور رکتيفايرهاي حفاظت کاتدي مناسب براي کار در شرايط محيطي مختلف نظير: مرطوب ، غبار آلود، نمک زار، داخل اتاق برق و... به صورت دائم کار تحت بار ساخته  مي شوند

ترانسفورماتور دوال ولتاژ

اين ترانسفورماتورها داراي دو ورودي مجزا بوده و قابليت كاركرد با دو سطح ولتاژ متفاوت را دارا مي بشاد.
اغلب جايي استفاده مي شوند كه ترانسفورماتور را قادر به استفاده از خطوط ۱۲۰v  و  ۲۴۰v مي كند . سمت اوليه دوسيم پيچ جداگانه منشعب مي شود و با يك ترمينال در انتهاي هر يك از سيم پيچ ها ، پس ۴ عدد سيسم يا ترمينال در سمت اوليه وجود خواهد داشت.

ترانسفورماتور هرمتيك

ترانسفورماتور هرمتيك

در اين نوع از ترانسفورماتور ها از خاصيت ارتجاعي پره هاي خنك كننده (وله ها) براي جبران تغييرات حجم روغن استفاده مي شود.بطوريكه در اثر افزايش حجم روغن پره هاي باز و در اثر كاهش حجم پره ها فشره مي شوند .  نوسانات بار بار در طي عمر ترانسفورماتور مذكور پره ها را در معرض ديده خستگي قرار داده لذا طراحي اين تيپ از ترانسفورماتوها بايد به گونه اي باشد كه تنش وارده از حد تنش تسليم تجاوز ننمايد .
وله هاي اين تيپ از تزانسفورماتورها از ورق فولادي ST-۱۲ با خاصيت ارتجاعي و تنش تسليم بالاتر نسبت به بدمه اصلي ميباشد.

ترانسفورماتور منبع انبساطي رادياتوري

اين نوع ترانسفورماتورها جهت سيستم خنك كنندگي داراي بدنه صلب و داراي رادياتورهايي با قابليت جداشوندگي كه اين رادياتورها بدليل افزايش  سطح ارتباطي  بدنه با هوا وظيفه خنك كنندگي روغن را دارا مي باشند.

ترانسفورماتور بالشتك گازي

در اين نوع ترانسفورماتور بدنه صلب بوده و از قابليت انبساط و تراكم گاز خنسي N۲   براي جبران تغييرات حجم روغن استفاده مي شود . بخشي از فضاي بالاي مخزن آن با گاز بي اثر مانند نيتروژن (براي جلوگيري از تاثير تخريبي روي روغن و ساير مواد عايقي) پر مي شود. درصورت افزايش دما روغن منبسط گاز متراكم و باعث حل شدن مولكولها در روغن مي گردد. كه به اين نوع از مخازن ، مخازن هرمتيگ گازي گفته مي شود.
براي كاهش ارتفاع ترانسفورماتور در اين حالت بوشينگها فشار ضعيف و قوي در ديواره هاي طولي بدنه نصب مي گردد.

ترانسفورماتور زمين

در پستهاي فشار قوي براي محدود نمودن جريان اتصال كوتاه يكفاز، ثابت نگهداشتن ولتاژ نقطه صفر و ازهمه مهمتر ايجاد نقطه صفر مصنوعي براي اتصال مثلث طرف ثانويه يا ثالثيه ترانسفورماتورهاي قدرت از وسيله‌اي بنام ترانسفور ماتور زمين بايد استفاده شود.
اين نوع ترانسفوماتور  فاقد سيسم پيچ ثانويه يا LV مي باشد .

ترانسفورماتوركمپكت

ترانسفورماتور زميني كه داراي سيم پيچ كمكي سمت  LV باشد ترانس كمپكت ناميده مي شود . در واقع اين نوع ترانسفورماتورها هم به عنوان ترانس زمين و هم به عنوان ترانس كمكي جهت تغذيه داخلي پست به كار مي رود.

ترانسفورماتور كم تلفات

سال هاست که توليد ترانسفورماتورهاي روغني با حداقل تلفات و حداکثر بازدهي مورد توجه سازنده هاي معتبر ترانسفورماتور در سطح جهان واقع شده است. ترانسفورماتورهاي توزيع بسته به نوع طراحي، نحوه ساخت، کيفيت مواد اوليه مورد استفاده و نوع بهره برداري داراي تلفات متفاوتي هستند. تکنولوژي ساخت و مشخصات مواد اوليه بيشترين نقش در کاهش تلفات دارد به گونه اي که عمده موفقيت هاي حاصله در ساخت ترانسفورماتورهاي کم تلفات در به کارگيري مواد با تلفات کم در هسته بوده است.

ترانسفورماتور تكفاز

امروزه نقش آنها به خصوص در شبکه هاي توزيع به منظور پايين آوردن تلفات شبکه بسيار پررنگ تر شده است.
با توجه به افزايش قيمت انرژي در کشور، استفاده از ترانسفورماتورهاي تکفاز که داراي تلفات بي باري کمتري نسبت به ترانسفورماتورهاي سه فاز هستند، سرمايه گذاري و هزينه هاي کمتري دربر دارد. بنابراين براي بارهاي تکفاز کوچک، ترانسفورماتورهاي تکفاز اقتصادي ترين گزينه مي باشند.

ترانسفورماتور نرمال

ترانسفورماتور نرمال

ترانسفورماتور نرمال؛ دسته اي از ترانسفورماتورها هستند که به طور معمول در شبکه توزيع برق کشور به کار مي روند .از آنجا که در شبکه برق کشور ايران علاوه بر رديف ولتاژ ۲۰ کيلو ولت در برخي مناطق جنوبي کشور رديف ولتاژهاي ۱۱ کيلو ولت و ۳۳ کيلو ولت نيز به کار مي روند ،اين گروه از ترانسفورماتورها با نسبت ولتاژهاي ۰.۴-۲۰ و ۰.۴-۳۳ کيلو ولت به شکل انبوه و ۰.۴-۱۱ به شکل سفارشي، توليد و براساس استانداردهاي بين المللي به صورت روغني و کنسرواتوري (با منبع انبساط) توليد ميگردند.