رفتن به محتوای اصلی

ترانسفورماتور بالشتك گازي

در اين نوع ترانسفورماتور بدنه صلب بوده و از قابليت انبساط و تراكم گاز خنسي N۲   براي جبران تغييرات حجم روغن استفاده مي شود . بخشي از فضاي بالاي مخزن آن با گاز بي اثر مانند نيتروژن (براي جلوگيري از تاثير تخريبي روي روغن و ساير مواد عايقي) پر مي شود. درصورت افزايش دما روغن منبسط گاز متراكم و باعث حل شدن مولكولها در روغن مي گردد. كه به اين نوع از مخازن ، مخازن هرمتيگ گازي گفته مي شود.
براي كاهش ارتفاع ترانسفورماتور در اين حالت بوشينگها فشار ضعيف و قوي در ديواره هاي طولي بدنه نصب مي گردد.